Menu

Test elektryczny DGUV

Zgodnie z DGUV (Niemieckie ubezpieczenie społeczne od wypadków), wszystkie przenośne urządzenia elektryczne muszą być testowane co sześć miesięcy lub, w przypadku odpowiedniej oceny ryzyka – rocznie. Narzędzia elektryczne nie muszą stanowić żadnych zagrożeń dla użytkownika. Test służy dowodem bezpieczeństwa elektrycznego.
Narzędzia są tylko wtedy bezpieczne, gdy nie stanowią zagrożeń dla osób, materiałów i innych urządzeń. Warunek ten oznacza, że odpowiednie środki ochronne muszą być wdrażane dla narzędzi zasilanych od baterii czy też sieci, na przykład, dla agregatów hydraulicznych i bezpiecznych zestawów tnących.
Zapewnimy, że Wasze narzędzia elektryczne będą sprawdzone przez niezależną firmę certyfikowaną wykonującą test funkcjonalny i pomiarowy. W ten sposób gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo w najwyższym stopniu.

TEST ELEKTRYCZNY

Cena za test elektryczny: tylko 32,90 €
włącznie z Certyfikatem testu

numer artykułu: 300049